Ranking History

Year Pre-Season Poll 1 Poll 2 Poll 3 Poll 4 Poll 5 Poll 6 Poll 7 Final
2020 - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - 48 -
2018 - - 35 25 24 32 37 36 39
2017 - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - -
2015 37 45 45 45 - - - - 45
2014 22 23 23 36 - - - - 38
2013 26 15 14 24 - - - - 26
2012 - - - - - - - - -
2011 41 40 50 - - - - - -
2010 - 37 - - - - - - -
2009 - - - 42 - - - - -
2008 - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - 36

Individual Rankings (Singles)

Year Individual Pre-Season Poll 1 Poll 2 Poll 3 Poll 4 Poll 5 Poll 6 Poll 7 Final
2019 Corbin Dorsey - 45 47 68 71 - - - -
2014 Meg Wladimirski 39 - -           -
2013 Thashia Garcia 50 40 -           -

Individual Rankings (Doubles)

Year Individual Pre-Season Poll 1 Poll 2 Post-Season
2014 Lauren Hewett/Meg Wladimirski 22 - - -
2013 Lauren Hewett/Meg Wladimirski - 25 23 25